PROJEKT 3

Patronat:

 • patronat1
 • patronat2
 
Szkoły dobrze wychowane

Strzałka

 • Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach
 • Zespół Szkól Gminnych w Starej Błotnicy
 • I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej
 • Szkoła Podstawowa w Hedwiżynie
 • Bursa Szkolna w Białej Podlaskiej
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy
 • Szkoła Podstawowa im.Wandy Chotomskiej w Bogucinie
 • Publiczne Gimnazjum w Tarnawatce
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Olbięcinie
 • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bukowskich w Buku
 • Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Brzechwy
 • Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Chełmie
 • Gimnazjum im. ks. St. Staszica w Uchaniach z/s w Jarosławcu
 • Gimnazjun nr 1 im. Jana Heweliusza
 • Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
 • Zesół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. plut. Michała Robaka w Złotowie
 • Szkoła Podstawowa nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Wójcinie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
 • Szkoła Podstawowa w Janikowie
 • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Husynnem
 • Zespól Edukacyjny Szkoła Podstawowa w Bojadłach
 • Szkoła Podstawowa w Pniewniku
 • Szkoła Podstawowa im. J. Lelewela
 • Publiczne Gimnazjum nr 4 im. ks.dr Jana Dzierżona w Kujakowicach Górnych
 • Zespół Szkół w Prusach
 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Studzienicach SP nr 16
 • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim
 • ZSO nr 5 Gimnazjum nr 34 w Gdańsku
 • Szkoła Podstawowa w Pniówku
 • Szkoła Podstawowa w Kłodnicy Dolnej
 • Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa w Wandowie
 • Szkoła Podstawowa w Ślipczu
 • SP im. Batalionów Chłopskich w Jaślikowie
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Brześciu Kujawskim
 • Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori
 • Zespół Szkół im. Wł. Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym
 • Szkoła Podstawowa Nr 5
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Św.Jadwigi Królowej
 • Zespół Oświatowy im.Armii Krajowej w Kisielsku
 • Zespół Szkół w Bieniowie
 • Szkoła Podstawowa im. Braterstwa Broni w Gozdnicy
 • Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
 • Zespół Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy