W tegorocznej edycji 2016/17 SzDW proponujemy cykl lekcji wychowawczych, gdzie uczniowie (klasa) będą uczyć się w jaki sposób formułować „komunikat Ja", a także będą potrafili wskazać jego zalety w relacjach z rówieśnikami, rodzicami czy nauczycielami.

Większość problemów i konfliktów ( w szkole, rodzinie)  jest wynikiem złej komunikacji lub jej całkowitym brakiem. Najczęściej obie strony chcą  porozumienia, ale nie wiedzą jak to uczynić.

Zamiast wzajemnego zrozumienia często padają wzajemne oskarżenia, myślowe schematy i słowne stereotypy .Nasze relacje możemy znacznie poprawić poprzez skuteczne używanie „komunikatu Ja”.

Poniżej udostępniamy link do lekcji wychowawczej -

"Ja to ojczyzna, ojczyzna to ja".

https://docs.google.com/presentation/d/1k3IOQMWUIhAqpNGckdUkDDeLLSqHe76R_iAuohYInvM/edit?usp=sharing

Patronat:

 • patronat1
 • patronat2
 
Szkoły dobrze wychowane

Strzałka

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. Marii Sklodowskiej Curie w Częstochowie
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 z Oddziałami Sportowymi w Chełmie
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kochanowskiego
 • Publiczne Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcacych Nr 1 im. Jana Heweliusza w Grudziądzu
 • Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie
 • Zesół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie
 • Szkoła Podstawowa w Bukowcu
 • Zespół Szkół nr 3 w Wodzisławiu Śl.
 • Zespół Oświatowy w Jedlance
 • Szkoła Podstawowa im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Adama Mickiewicza w Słupsku
 • Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. S. Staszica w Koninie
 • Szkoła Podstawowa w Starym Bidaczowie
 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sulejówku
 • Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie
 • Zespół Szkół nr 4 w Poznaniu
 • Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach
 • Zespół Edukacyjny w Trzebiechowie
 • Zespół Szkół w Milejczycach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks.Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej
 • I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej
 • Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach
 • SP w Korczowie
 • Szkoła Podstawowa im.gen.J.Wybickiego w Staniszewie
 • Gimnazjum nr 15 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa im. J.Kochanowskiego w Nowej Woli
 • Szkoła Podstawowa w Rąblowie
 • Zespół Szkół w Piotrkowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury im. Wł. Broniewskiego w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Woli Raniżowskiej
 • Szkoła Podstawowa im. Leona Masiakowskiego w Białężynie
 • Zespół Szkół w Pamiątkowie
 • Zespól Edukacyjny Szkoła Podstawowa w Bojadłach
 • Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II
 • Zespół Szkół Nr 1 w Siemianowicach Śląskich
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im.76 Pułku Piechoty w Augustowie
 • Szkoła Podstawowa im. J. Lelewela
 • Szkoła Podstawowa w Chabielicach
 • Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich im. Janka Bytnara" Rudego" W Kaliszu
 • Zespół Szkół Nr 1 Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusz Słowackiego w Otwocku
 • Gimnazjum Publiczne im.Polonii Francuskiej w Trawnikach
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie