W tegorocznej edycji 2016/17 SzDW proponujemy cykl lekcji wychowawczych, gdzie uczniowie (klasa) będą uczyć się w jaki sposób formułować „komunikat Ja", a także będą potrafili wskazać jego zalety w relacjach z rówieśnikami, rodzicami czy nauczycielami.

Większość problemów i konfliktów ( w szkole, rodzinie)  jest wynikiem złej komunikacji lub jej całkowitym brakiem. Najczęściej obie strony chcą  porozumienia, ale nie wiedzą jak to uczynić.

Zamiast wzajemnego zrozumienia często padają wzajemne oskarżenia, myślowe schematy i słowne stereotypy .Nasze relacje możemy znacznie poprawić poprzez skuteczne używanie „komunikatu Ja”.

Poniżej udostępniamy link do lekcji wychowawczej -

"Ja to ojczyzna, ojczyzna to ja".

https://docs.google.com/presentation/d/1k3IOQMWUIhAqpNGckdUkDDeLLSqHe76R_iAuohYInvM/edit?usp=sharing

Patronat:

 • patronat1
 • patronat2
 
Szkoły dobrze wychowane

Strzałka

 • Zespół Szkół w Jarocinie
 • Zespół Szkół Samorządowych, Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Krzeszycach
 • Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach
 • Szkoła Podstawowa im. Kajetana Sawczuka w Komarnie Kolonii
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach
 • Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Bełżycach
 • Zespół Szkół - Gimnazjum w Przygodzicach
 • Szkoła Podstawowa w Wandowie
 • Szkoła Podstawowa w Żarkach Wielkich
 • Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie
 • Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
 • Zespół Szkół Specjalnych w Łomży
 • Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach
 • Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. S. Staszica w Koninie
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Prawiednikach
 • Szkoła Podstawowa w Ślipczu
 • Szkoła Podstawowa im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie
 • Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Radzyniu Podlaskim
 • Gimnazjum Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Szprotawie
 • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim
 • Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu
 • PSP w Nowej Wsi
 • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wandowie
 • SP im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zawieprzycach
 • Zespół Szkół w Pamiątkowie
 • Zespoł Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Radomiu
 • Szkoła Podstawowa w Łabuniach
 • SP im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zawieprzycach
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Adama Mickiewicza w Słupsku
 • Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubusku
 • Publiczne Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu
 • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Niekarzynie
 • Zespół Szkół Publiczne Gimnazjum nr 1 w Hucie Dąbrowie
 • PSP im. Armii Krajowej w Krysiakach
 • Zespół Szkół nr 2 w Jaszczowie, Gimnazjum im. Natalii Nekraszowej
 • Publiczne Gimnazjum w Samborcu
 • Zespół Szkół Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
 • Gimnazjum w Głuchowie
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonnie
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie
 • Zespół Oświatowy w Jedlance
 • Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich im. Janka Bytnara" Rudego" W Kaliszu
 • Szkoła Podstawowa nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach