W tegorocznej edycji 2016/17 SzDW proponujemy cykl lekcji wychowawczych, gdzie uczniowie (klasa) będą uczyć się w jaki sposób formułować „komunikat Ja", a także będą potrafili wskazać jego zalety w relacjach z rówieśnikami, rodzicami czy nauczycielami.

Większość problemów i konfliktów ( w szkole, rodzinie)  jest wynikiem złej komunikacji lub jej całkowitym brakiem. Najczęściej obie strony chcą  porozumienia, ale nie wiedzą jak to uczynić.

Zamiast wzajemnego zrozumienia często padają wzajemne oskarżenia, myślowe schematy i słowne stereotypy .Nasze relacje możemy znacznie poprawić poprzez skuteczne używanie „komunikatu Ja”.

Poniżej udostępniamy link do lekcji wychowawczej -

"Ja to ojczyzna, ojczyzna to ja".

https://docs.google.com/presentation/d/1k3IOQMWUIhAqpNGckdUkDDeLLSqHe76R_iAuohYInvM/edit?usp=sharing

Patronat:

 • patronat1
 • patronat2
 
Szkoły dobrze wychowane

Strzałka

 • Zespół Szkół Mechanicznych im. J.Piłsudskiego w Radziejowie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 • Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Olbięcinie
 • Zespół Szkół w Lipuszu
 • Gimnazjum Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Szprotawie
 • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy
 • Szkoła Podstawowa Nr 5
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworznie
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Trzydnickiej
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Skrzyszowie
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie
 • Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
 • Zespół Szkół w Markuszowie Gimnazjum
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Słowackiego w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi
 • Zespół Placówek Oświatowych w Klementowicach Szkoła Podstawowa im.ks.kan.St. Rzepeckiego
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Piasecznie
 • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wierzchucinie
 • Zespół Szkół w Staniszewie - Gimnazjum
 • Zespół Szkół w Pieszczu
 • Szkoła Podstawowa w Miłocinie
 • Zespół Szkół w Orłowie Drewnianym
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. W. Nałkowskiego w Nowodworze
 • Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze
 • Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie
 • SP im. Batalionów Chłopskich w Jaślikowie
 • Publiczne Gimnazjum w Samborcu
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Piłce
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej w Słodkowie Trzecim
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sokółce
 • Zespół Szkół Nr 6 w Zamościu
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
 • Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie
 • SZKOŁA PODSTAWOWA W WIRKOWICACH
 • Zespół Szkół w Piotrkowie
 • Zespół Szkół W Strachosławiu
 • Zespół Placówek Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym
 • Szkoła Podstawowa nr 1, im. M. Kopernika w Siemianowicach Śląskich
 • Zespół Szkół im. Wł. Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym
 • szkoła podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich
 • Szkoła Podstawowa w Chabielicach
 • Zespół Szkół w Orłowie Drewnianym
 • Zespół Szkół w Niedrzwicy Kościelnej Gimnazjum Nr 2 im. Bł. Ks J. Popiełuszki
 • Szkoła Podstawowa w Łebuni
 • Gimnazjum w Wojcieszkowie
 • Zespół Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach
 • Zespół Szkół w Białej