W tegorocznej edycji 2016/17 SzDW proponujemy cykl lekcji wychowawczych, gdzie uczniowie (klasa) będą uczyć się w jaki sposób formułować „komunikat Ja", a także będą potrafili wskazać jego zalety w relacjach z rówieśnikami, rodzicami czy nauczycielami.

Większość problemów i konfliktów ( w szkole, rodzinie)  jest wynikiem złej komunikacji lub jej całkowitym brakiem. Najczęściej obie strony chcą  porozumienia, ale nie wiedzą jak to uczynić.

Zamiast wzajemnego zrozumienia często padają wzajemne oskarżenia, myślowe schematy i słowne stereotypy .Nasze relacje możemy znacznie poprawić poprzez skuteczne używanie „komunikatu Ja”.

Poniżej udostępniamy link do lekcji wychowawczej -

"Ja to ojczyzna, ojczyzna to ja".

https://docs.google.com/presentation/d/1k3IOQMWUIhAqpNGckdUkDDeLLSqHe76R_iAuohYInvM/edit?usp=sharing

Patronat:

 • patronat1
 • patronat2
 
Szkoły dobrze wychowane

Strzałka

 • Gimnazjun nr 1 im. Jana Heweliusza
 • Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie
 • Zespół Szkół w Markuszowie
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Piasecznie
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Godziszowie Drugim
 • Zespół Szkół w Lisznie
 • Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach
 • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wandowie
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy Specjanego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Szprotawie
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Orchówku
 • Zespół Szkół Nr 2 w Bartoszowicach
 • Gimnazjum nr 19 w Lublinie
 • Publiczne Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu
 • Zespół Szkół - Gimnazjum w Przygodzicach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Niekarzynie
 • Szkoła Podstawowa im. Leona Masiakowskiego w Białężynie
 • Gimnazjum Europejskie
 • Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana III Sobieskiego w Poznaniu
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Kazimierzu Dolnym
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza
 • Zespół Szkół Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach
 • Zespół Szkół w Rogoźniku
 • I Społeczna Szkoła Podstawowa w Zamościu
 • Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie
 • Gimnazjum Nr 94 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych
 • Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim
 • Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu
 • Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Horodyszczu
 • Zespół Szkół Nr 5 w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku
 • SP w Korczowie
 • Zespół Szkół Katolickich im. Św. Wojciecha
 • Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łęcznej
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
 • Zespół Szkół w Rudzie-Hucie
 • Szkoła Podstawowa im.gen.J.Wybickiego w Staniszewie
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie
 • Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wolsztynie
 • Gimnazjum nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Lęborku
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr3 w Tomaszowie Mazowieckim
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworznie
 • Szkoła Podstawowa w Kłodnicy Dolnej
 • Szkoła Podstawowa w Wandalinie
 • Szkoła Podstawowa w Niemczynie
 • SP im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zawieprzycach
 • Zespół Szkól Gminnych w Starej Błotnicy
 • Zespól Edukacyjny Szkoła Podstawowa w Bojadłach
 • Zespół Szkół w Staniszewie - Gimnazjum