W tegorocznej edycji 2016/17 SzDW proponujemy cykl lekcji wychowawczych, gdzie uczniowie (klasa) będą uczyć się w jaki sposób formułować „komunikat Ja", a także będą potrafili wskazać jego zalety w relacjach z rówieśnikami, rodzicami czy nauczycielami.

Większość problemów i konfliktów ( w szkole, rodzinie)  jest wynikiem złej komunikacji lub jej całkowitym brakiem. Najczęściej obie strony chcą  porozumienia, ale nie wiedzą jak to uczynić.

Zamiast wzajemnego zrozumienia często padają wzajemne oskarżenia, myślowe schematy i słowne stereotypy .Nasze relacje możemy znacznie poprawić poprzez skuteczne używanie „komunikatu Ja”.

Poniżej udostępniamy link do lekcji wychowawczej -

"Ja to ojczyzna, ojczyzna to ja".

https://docs.google.com/presentation/d/1k3IOQMWUIhAqpNGckdUkDDeLLSqHe76R_iAuohYInvM/edit?usp=sharing

Patronat:

 • patronat1
 • patronat2
 
Szkoły dobrze wychowane

Strzałka

 • Zespól Szkół Ogólnokształcących im. Jana III Sobieskiego w Sobieszynie
 • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bukowskich w Buku
 • SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.BISKUPA JUNOSZY SZANIAWSKIEGO W SZANIAWACH
 • Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
 • Szkoła Podstawowa w Łebuni
 • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach
 • Szkoła Podstawowa im.ks.bpa Junoszy Szaniawskiego w Szaniawach
 • Szkoła Podstawowa nr 14 w Kaliszu
 • Zespół Szkół Technicznych w Słupsku
 • Szkoła Podstawowa nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu
 • Szkoła Podstawowa nr 1, im. M. Kopernika w Siemianowicach Śląskich
 • Szkoła Podstawowa w Wandowie
 • Niepubliczne Gimnazjum dla Młodzieży im. Noblistów Polskich w Lubusku
 • Szkoła Podstawowa w Mieczysławce
 • Publiczne Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu
 • Szkoła Podstawowa im. K.Makuszyńskiego w Bielawach
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 • Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
 • Zespół Szkół w Pieszczu
 • Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich
 • Szkoła Podstawowa nr 17 w ZSO nr 1 w Tarnowie
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowej
 • SP im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zawieprzycach
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim
 • Szkoła Podstawowa im. J. Lelewela
 • Gimnazjum Publiczne im.Polonii Francuskiej w Trawnikach
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Orchówku
 • Szkoła Podstawowa im.J.Korczaka w Broniewicach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Rąblowie
 • Publiczne Gimnazjum im. M. Kopernika w Karczmiskach
 • Szkoła Filialna w Żelaznej Górze Szkoły Podstawowej w Lipowinie
 • Szkoła Podstawowa w Kłodnicy Dolnej
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dorohusku
 • Zespół Szkół w Pamiątkowie
 • Zespół Pulicznych Placówek Oświatowych w Rzeczycy Ziemiańskiej
 • Szkoła Podstawowa im.Fryderyka Chopina w Skórzewie
 • Zespół Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym
 • Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żarnowcu
 • Szkoła Podstawowa w Niemczynie
 • Zespół Szkół Publiczne Gimnazjum nr 1 w Hucie Dąbrowie
 • Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego
 • Zespół Szkół w Piotrkowie
 • Szkoła Podstawowa w Pniówku
 • Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze
 • SZKOŁA PODSTAWOWA W WIRKOWICACH
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ W STANISZEWIE- GIMNAZJUM
 • Zespół Szkół im. gen. F. Kleeberga w Woli Gulowskiej
 • Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sokółce