W tegorocznej edycji 2016/17 SzDW proponujemy cykl lekcji wychowawczych, gdzie uczniowie (klasa) będą uczyć się w jaki sposób formułować „komunikat Ja", a także będą potrafili wskazać jego zalety w relacjach z rówieśnikami, rodzicami czy nauczycielami.

Większość problemów i konfliktów ( w szkole, rodzinie)  jest wynikiem złej komunikacji lub jej całkowitym brakiem. Najczęściej obie strony chcą  porozumienia, ale nie wiedzą jak to uczynić.

Zamiast wzajemnego zrozumienia często padają wzajemne oskarżenia, myślowe schematy i słowne stereotypy .Nasze relacje możemy znacznie poprawić poprzez skuteczne używanie „komunikatu Ja”.

Poniżej udostępniamy link do lekcji wychowawczej -

"Ja to ojczyzna, ojczyzna to ja".

https://docs.google.com/presentation/d/1k3IOQMWUIhAqpNGckdUkDDeLLSqHe76R_iAuohYInvM/edit?usp=sharing

Patronat:

 • patronat1
 • patronat2
 
Szkoły dobrze wychowane

Strzałka

 • PSP im. Armii Krajowej w Krysiakach
 • Szkoła Podstawowa im.Fryderyka Chopina w Skórzewie
 • Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie
 • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy
 • Szkoła Podstawowa nr 48 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie
 • Zespół Szkół nr 7 w Lublinie
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Hucie Dzierążyńskiej
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi Młodowskiej
 • Zespół Oświatowy im.Armii Krajowej w Kisielsku
 • Szkoła Podstawowa w Zakrzewie
 • Szkoła Podstawowa im.J. Kochanowskiego
 • Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
 • Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori
 • Publiczne Gimnazjum im. M. Kopernika w Karczmiskach
 • Zespół Szkół nr 2 w Jaszczowie, Gimnazjum im. Natalii Nekraszowej
 • Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Horodyszczu
 • Szkoła Podstawowa w Żarkach Wielkich
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turkowicach
 • Zespół Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej
 • Zespół Szkół w Kłobi
 • Szkoła Podstawowa w Mieczysławce
 • Zespół Szkół Budowlanych w Chełmie
 • SZKOŁA PODSTAWOWA W WIRKOWICACH
 • Publiczne Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu
 • Szkoła Podstawowa nr 1 Hrubieszów
 • Szkoła Podstawowa w Janikowie
 • Szkoła Podstawowa w Komaszycach
 • Zespół Szkół Specjalnych w Karnowie
 • Zespół Szkół w Pamiątkowie
 • Zespół Oświatowy im. Jana Pawła II w Brzozowicy Dużej
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonnie
 • Zespół Szkół Publiczne Gimnazjum nr 1 w Hucie Dąbrowie
 • Gimnazjum w Bukowej
 • Zespół Szkół nr 3 w Bydgoszczy
 • Zespól Edukacyjny Szkoła Podstawowa w Bojadłach
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kochanowskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 1, im. M. Kopernika w Siemianowicach Śląskich
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubusku
 • Szkoła Podstawowa w Kłodnicy Dolnej
 • Zespół Szkół z Oddz. Integracyjnymi w Mrzeżynie
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Olbięcinie
 • Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie
 • Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich im. Janka Bytnara" Rudego" W Kaliszu
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie
 • Zespół Szkół w Niedrzwicy Kościelnej Gimnazjum Nr 2, im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
 • Szkoła Podstawowa nr 23 w Dąbrowie Górniczej
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworznie
 • Zespół Szkół Nr 1 Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusz Słowackiego w Otwocku