W tegorocznej edycji 2016/17 SzDW proponujemy cykl lekcji wychowawczych, gdzie uczniowie (klasa) będą uczyć się w jaki sposób formułować „komunikat Ja", a także będą potrafili wskazać jego zalety w relacjach z rówieśnikami, rodzicami czy nauczycielami.

Większość problemów i konfliktów ( w szkole, rodzinie)  jest wynikiem złej komunikacji lub jej całkowitym brakiem. Najczęściej obie strony chcą  porozumienia, ale nie wiedzą jak to uczynić.

Zamiast wzajemnego zrozumienia często padają wzajemne oskarżenia, myślowe schematy i słowne stereotypy .Nasze relacje możemy znacznie poprawić poprzez skuteczne używanie „komunikatu Ja”.

Poniżej udostępniamy link do lekcji wychowawczej -

"Ja to ojczyzna, ojczyzna to ja".

https://docs.google.com/presentation/d/1k3IOQMWUIhAqpNGckdUkDDeLLSqHe76R_iAuohYInvM/edit?usp=sharing

Patronat:

 • patronat1
 • patronat2
 
Szkoły dobrze wychowane

Strzałka

 • Szkoła Podstawowa w Żarkach Wielkich
 • Zespół Szkół nr 2 w Jaszczowie, Gimnazjum im. Natalii Nekraszowej
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu
 • Szkoła Podstawowa w Tuszowie
 • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Woli Raniżowskiej
 • Szkoła Podstawowa w Wandalinie
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 z Oddziałami Sportowymi
 • Zespół Szkół Specjalnych w Łomży
 • Gimnazjum nr 19 w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworznie
 • Szkoła Podstawowa nr 23 w Dąbrowie Górniczej
 • Zespół Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzu
 • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Skrzyszowie
 • Zespół Szkół Nr 1 Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusz Słowackiego w Otwocku
 • Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze
 • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zespole Szkół w Miękini
 • Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori
 • Zespół Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej
 • Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Mrzygłodzie
 • Zespół Szkół Europejskich im. Szarych Szeregów
 • Szkoła Podstawowa w Starym Bidaczowie
 • Zespół Szkół Europejskich im. Szarych Szeregów w Puławach
 • Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im K.K. Baczyńskiego
 • Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach
 • Szkoła Podstawowa w Ożarowie
 • Szkoła Podstawowa w Babinie
 • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wandowie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
 • Gimnazjum im. ks. St. Staszica w Uchaniach z/s w Jarosławcu
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Rąblowie
 • Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich im. Janka Bytnara" Rudego" W Kaliszu
 • Zespół Szkół Nr 2 w Bartoszowicach
 • Zespół Szkół nr 11 w Lublinie
 • VII Liceum Ogólnokształcące im Marii Konopnickiej w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa w Zakrzewie
 • Zespół Szkół Mechanicznych im. J.Piłsudskiego w Radziejowie
 • Szkoła Podstawowa nr 48 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa w Łebuni
 • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi
 • Szkoła Podstawowa im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie
 • Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School w Zamościu
 • Zespoł Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Ks. J.Twardowskiego w Nidzicy
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Piłce
 • Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
 • Zespół Szkół w Brzeźnie
 • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bukowskich w Buku
 • Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie