logo sdw

 

„Szkoła Dobrze Wychowana” to inicjatywa adresowana do uczniów, nauczycieli, wychowawców i rodziców. Celem projektu jest współpraca w dziedzinie wspomagania działań wychowawczych szkół i placówek oraz kształtowanie właściwych postaw uczniów, budowanie prawidłowych relacji między uczniami, rodzicami i nauczycielami. Projekt SzDW skupia się na opracowaniu i dostarczeniu do zainteresowanych szkół, konspektów godzin wychowawczych (scenariuszy lekcji), które odpowiadają współczesnym problemom społecznym oraz zmieniającym się w szybkim tempie czasom. 

Każda z edycji (trwających zwykle przez cały rok szkolny) poprzedzona jest rozmowami z nauczycielami i młodzieżą na temat zjawisk i zagadnień codziennego życia, które ich zdaniem powinny się znaleźć w programie szkolnym. Na tej podstawie przygotowywane są konspekty zajęć,
z których mogą korzystać nauczyciele.

Przygotowanie konspektów to nie jedyne działania, jakie podejmujemy w ramach Szkoły Dobrze Wychowanej – tak jak aktywizujemy nauczycieli tak też chcemy wpływać na młodzież poprzez organizację dedykowanych konkursów i podobnych temu akcji. Zachęcamy do włączenia się w działania projektu wszystkich nauczycieli. Udział w akcji jest bezpłatny, a na koniec każdej edycji nauczyciele i szkoły otrzymują imienne certyfikaty udziału w projekcie. 

Projekt rozpoczyna się we wrześniu ale dołączyć można w każdej chwili. Zapraszamy do wypełnienia deklaracji udziału, którą znajdą Państwo na stronie internetowej projektu. Prosimy o podanie danych kontaktowych (mogą być to dane szkoły) – byśmy mogli przesyłać informacje dotyczące rozwoju projektu oraz informacje o konkursach. 

 

Patronat:

 • patronat1
 • patronat2
 
Szkoły dobrze wychowane

Strzałka

 • Zespół Szkół Budowlano-Informatycznych im. Mikołaja Kopernika w Żorach
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im Adama Mickiewicza
 • Gimnazjum Integracyjne przy Zespole Szkół Integracyjnych im.Powstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu
 • Szkoła Podstawowa w Komaszycach
 • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie
 • Gimnazjum Europejskie w Puławach
 • Społeczna Szkoła Podstawowa im.Jerzego Kukuczki w Rybniku
 • Gimnazjum nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Lęborku
 • Gimnazjum nr 19 w Lublinie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sokółce
 • II liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Gnieźnie
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Hucie Dzierążyńskiej
 • IV LO im dr Jadwigi Młodowskiej
 • Szkoła Podstawowa nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach
 • Zespół Szkół Europejskich im. Szarych Szeregów
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Polichnie
 • Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana III Sobieskiego w Poznaniu
 • Zespól Edukacyjny Szkoła Podstawowa w Bojadłach
 • Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
 • szko
 • Zespół Szkół w Garbatówce
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
 • Zespół Szkół W Strachosławiu
 • Szkoła Podstawowa im. J. Lelewela
 • Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich
 • Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonnie
 • Zespół Oświatowy im. Jana Pawła II
 • Szkoła Podstawowa w Ludwinie
 • Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kosciuszki w Rudzie Śląskiej
 • Szkoła Podstawowa nr 42 w Lublinie
 • Zespół Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im K.K. Baczyńskiego
 • Szkoła Podstawowa w Mieczysławce
 • Szkoła Podstawowa im.Fryderyka Chopina w Skórzewie
 • Szkoła Podstawowa nr 40, im. Leona Kruczkowskiego
 • Zespół Szkół w Pieszczu
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy
 • Szkoła Podstawowa w Niewęgłoszu
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi Młodowskiej
 • Szkoła Podstawowa im. Kajetana Sawczuka w Komarnie Kolonii
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bohaterów Westerplatte
 • Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Horodyszczu
 • Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żarnowcu
 • Szkoła Podstawowa w Lipsku
 • Szkoła Podstawowa Nr 84
 • Gimnazjum nr 19 im.Józefa Czechowicza w Lublinie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Ostrołęce