logo sdw

 

„Szkoła Dobrze Wychowana” to inicjatywa adresowana do uczniów, nauczycieli, wychowawców i rodziców. Celem projektu jest współpraca w dziedzinie wspomagania działań wychowawczych szkół i placówek oraz kształtowanie właściwych postaw uczniów, budowanie prawidłowych relacji między uczniami, rodzicami i nauczycielami. Projekt SzDW skupia się na opracowaniu i dostarczeniu do zainteresowanych szkół, konspektów godzin wychowawczych (scenariuszy lekcji), które odpowiadają współczesnym problemom społecznym oraz zmieniającym się w szybkim tempie czasom. 

Każda z edycji (trwających zwykle przez cały rok szkolny) poprzedzona jest rozmowami z nauczycielami i młodzieżą na temat zjawisk i zagadnień codziennego życia, które ich zdaniem powinny się znaleźć w programie szkolnym. Na tej podstawie przygotowywane są konspekty zajęć,
z których mogą korzystać nauczyciele.

Przygotowanie konspektów to nie jedyne działania, jakie podejmujemy w ramach Szkoły Dobrze Wychowanej – tak jak aktywizujemy nauczycieli tak też chcemy wpływać na młodzież poprzez organizację dedykowanych konkursów i podobnych temu akcji. Zachęcamy do włączenia się w działania projektu wszystkich nauczycieli. Udział w akcji jest bezpłatny, a na koniec każdej edycji nauczyciele i szkoły otrzymują imienne certyfikaty udziału w projekcie. 

Projekt rozpoczyna się we wrześniu ale dołączyć można w każdej chwili. Zapraszamy do wypełnienia deklaracji udziału, którą znajdą Państwo na stronie internetowej projektu. Prosimy o podanie danych kontaktowych (mogą być to dane szkoły) – byśmy mogli przesyłać informacje dotyczące rozwoju projektu oraz informacje o konkursach. 

 

Patronat:

 • patronat1
 • patronat2
 
Szkoły dobrze wychowane

Strzałka

 • Szkoła Podstawowa im. Leona Masiakowskiego w Białężynie
 • Szkoła Podstawowa w Tuszowie
 • Zespół Szkół nr 4 w Poznaniu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. W. Nałkowskiego w Nowodworze
 • Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Przygodzicach
 • Zespół Szkół Katolickich im. Św. Wojciecha
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 z Oddziałami Sportowymi w Chełmie
 • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wandowie
 • Szkoła Podstawowa im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugimo
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja
 • Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Woli Trzydnickiej
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusz Kościuszki w Kolnie
 • Szkoła Podstawowa w Hedwiżynie
 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sulejówku
 • Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie
 • Zespół Szkół im.S.Staszica
 • Gimnazjum nr 15 w Warszawie
 • Zespół Szkół w Niedrzwicy Kościelnej Gimnazjum Nr 2 im. Bł. Ks J. Popiełuszki
 • Szkoła Podstawowa w Rąblowie
 • Zespół Szkół w Kłobi
 • IV LO im dr Jadwigi Młodowskiej
 • Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Bobrownikach
 • Bursa Międzyszkolna nr 2 w Zamościu
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
 • Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej
 • Szkoła Podstawowa w Janikowie
 • Zespół Oświatowy im. Jana Pawła II
 • Publiczne Gimnazjum w Samborcu
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Piłce
 • Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie
 • Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach
 • Zespół Szkół W Strachosławiu
 • I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej
 • Zespół Szkół im. gen. F. Kleeberga w Woli Gulowskiej
 • Zespół Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach
 • Szkoła Podstawowa nr 42 w Lublinie
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
 • Szkoła Podstawowa nr 42 im. K. I. Gałczyńskiego w Lublinie
 • ZS im. Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach
 • Zespół Szkół w Jarocinie
 • Szkoła Podstawowa imS.Dziewulskiej w Ojrzanowie
 • Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych
 • Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach
 • Zespół Szkół Europejskich im. Szarych Szeregów w Puławach
 • Szkoła Podstawowa nr 1, im. M. Kopernika w Siemianowicach Śląskich
 • Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II