logo sdw

 

„Szkoła Dobrze Wychowana” to inicjatywa adresowana do uczniów, nauczycieli, wychowawców i rodziców. Celem projektu jest współpraca w dziedzinie wspomagania działań wychowawczych szkół i placówek oraz kształtowanie właściwych postaw uczniów, budowanie prawidłowych relacji między uczniami, rodzicami i nauczycielami. Projekt SzDW skupia się na opracowaniu i dostarczeniu do zainteresowanych szkół, konspektów godzin wychowawczych (scenariuszy lekcji), które odpowiadają współczesnym problemom społecznym oraz zmieniającym się w szybkim tempie czasom. 

Każda z edycji (trwających zwykle przez cały rok szkolny) poprzedzona jest rozmowami z nauczycielami i młodzieżą na temat zjawisk i zagadnień codziennego życia, które ich zdaniem powinny się znaleźć w programie szkolnym. Na tej podstawie przygotowywane są konspekty zajęć,
z których mogą korzystać nauczyciele.

Przygotowanie konspektów to nie jedyne działania, jakie podejmujemy w ramach Szkoły Dobrze Wychowanej – tak jak aktywizujemy nauczycieli tak też chcemy wpływać na młodzież poprzez organizację dedykowanych konkursów i podobnych temu akcji. Zachęcamy do włączenia się w działania projektu wszystkich nauczycieli. Udział w akcji jest bezpłatny, a na koniec każdej edycji nauczyciele i szkoły otrzymują imienne certyfikaty udziału w projekcie. 

Projekt rozpoczyna się we wrześniu ale dołączyć można w każdej chwili. Zapraszamy do wypełnienia deklaracji udziału, którą znajdą Państwo na stronie internetowej projektu. Prosimy o podanie danych kontaktowych (mogą być to dane szkoły) – byśmy mogli przesyłać informacje dotyczące rozwoju projektu oraz informacje o konkursach. 

 

Patronat:

 • patronat1
 • patronat2
 
Szkoły dobrze wychowane

Strzałka

 • Szkoła Mistrzostwa Sportowego Gimnazjum Sportowe w Kraśniku
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu
 • Szkoła Podstawowa im. Kajetana Sawczuka w Komarnie Kolonii
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Godziszowie Drugim
 • Szkoła Podstawowa w Garbatówce
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kochanowskiego
 • Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
 • Szkoła Filialna w Żelaznej Górze Szkoły Podstawowej w Lipowinie
 • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusz Kościuszki w Kolnie
 • szko
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 z Oddziałami Sportowymi
 • Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
 • Szkoła Podstawowa w Mieczysławce
 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Studzienicach SP nr 16
 • Szkoła Podstawowa w Niewęgłoszu
 • Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach
 • Zespół Szkół Nr 5 w Białymstoku
 • Zespół Szkół im.S.Staszica
 • Szkoła Podstawowa im.Obrońców Wybrzeża
 • Szkoła Podstawowa im. Braterstwa Broni w Gozdnicy
 • Szkoła Podstawowa im. płk. Stanisława Dąbka w Sychowie
 • Gimnazjum nr 15 w Warszawie
 • VII Liceum Ogólnokształcące im Marii Konopnickiej w Lublinie
 • Zespół Szkół Samorządowych, Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Krzeszycach
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. plut. Michała Robaka w Złotowie
 • I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej
 • II liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Gnieźnie
 • Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Adama Mickiewicza w Słupsku
 • Zespół Szkół Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Trzydnickiej
 • Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Bobrownikach
 • Zespół Szkół w Prusach
 • Piątkowska Szkoła Społeczna w Poznaniu
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sokółce
 • Szkoła Podstawowa nr 1, im. M. Kopernika w Siemianowicach Śląskich
 • Zespoł Szkół Miejskich nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wałczu
 • Szkoła Podstawowa nr 23 im E, Kor - Walczaka
 • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim
 • ZSO nr 5 Gimnazjum nr 34 w Gdańsku
 • Publiczne Gimnazjum w Tarnawatce
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego
 • Zespół Szkół w Gołaszynie
 • Zespół Szkół w Milejczycach
 • Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej w Słodkowie Trzecim
 • Szkoła Podstawowa w Ożarowie
 • Szkoła Podstawowa nr 40, im. Leona Kruczkowskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 24 im. Norberta Kroczka w Zabrzu
 • Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żarnowcu