logo sdw

 

„Szkoła Dobrze Wychowana” to inicjatywa adresowana do uczniów, nauczycieli, wychowawców i rodziców. Celem projektu jest współpraca w dziedzinie wspomagania działań wychowawczych szkół i placówek oraz kształtowanie właściwych postaw uczniów, budowanie prawidłowych relacji między uczniami, rodzicami i nauczycielami. Projekt SzDW skupia się na opracowaniu i dostarczeniu do zainteresowanych szkół, konspektów godzin wychowawczych (scenariuszy lekcji), które odpowiadają współczesnym problemom społecznym oraz zmieniającym się w szybkim tempie czasom. 

Każda z edycji (trwających zwykle przez cały rok szkolny) poprzedzona jest rozmowami z nauczycielami i młodzieżą na temat zjawisk i zagadnień codziennego życia, które ich zdaniem powinny się znaleźć w programie szkolnym. Na tej podstawie przygotowywane są konspekty zajęć,
z których mogą korzystać nauczyciele.

Przygotowanie konspektów to nie jedyne działania, jakie podejmujemy w ramach Szkoły Dobrze Wychowanej – tak jak aktywizujemy nauczycieli tak też chcemy wpływać na młodzież poprzez organizację dedykowanych konkursów i podobnych temu akcji. Zachęcamy do włączenia się w działania projektu wszystkich nauczycieli. Udział w akcji jest bezpłatny, a na koniec każdej edycji nauczyciele i szkoły otrzymują imienne certyfikaty udziału w projekcie. 

Projekt rozpoczyna się we wrześniu ale dołączyć można w każdej chwili. Zapraszamy do wypełnienia deklaracji udziału, którą znajdą Państwo na stronie internetowej projektu. Prosimy o podanie danych kontaktowych (mogą być to dane szkoły) – byśmy mogli przesyłać informacje dotyczące rozwoju projektu oraz informacje o konkursach. 

 

Patronat:

 • patronat1
 • patronat2
 
Szkoły dobrze wychowane

Strzałka

 • Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana III Sobieskiego w Poznaniu
 • Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Horodyszczu
 • Szkoła Podstawowa w Starym Bidaczowie
 • Gimnazjum Europejskie w Puławach
 • Zespół Szkół im. gen. F. Kleeberga w Woli Gulowskiej
 • Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa w Miłocinie
 • I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej
 • Szkoła Podstawowa w Janikowie
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza
 • Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kosciuszki w Rudzie Śląskiej
 • Zespół Szkół w Jarocinie
 • Gimnazjum w Bukowej
 • Szkoła Podstawowa w Kłodnicy Dolnej
 • Zespół Szkół Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach
 • Gimnazjum nr 19 w Lublinie
 • Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. S. Staszica w Koninie
 • Zespół Szkół nr 1 w Siemianowicach Śląskich
 • Szkoła Podstawowa w Garbatówce
 • Niepubliczne Gimnazjum dla Młodzieży im. Noblistów Polskich w Lubusku
 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Stanisława Konarskiego w Niedrzwicy Kościelnej
 • Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. H. Sienkiewicza w Świdniku
 • Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Kilar w Kleszczynie
 • SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.BISKUPA JUNOSZY SZANIAWSKIEGO W SZANIAWACH
 • ZSO nr 5 Gimnazjum nr 34 w Gdańsku
 • Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdańsku
 • Gminny Zespół Szkół
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bukowskich w Buku
 • Zespół Szkół - Gimnazjum w Przygodzicach
 • Zespół Szkół w Niedrzwicy Kościelnej Gimnazjum Nr 2, im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach
 • Szkoła Podstawowa nr 1 Hrubieszów
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im.Rodziny Rohlandów w Żabiej Woli
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie
 • Szkoła Podstawowa w ZS im.S.Staszica
 • Zespół Szkół im. ks. Stanisława Brzóski w Zalesiu
 • Zespół Szkół w Niedrzwicy Kościelnej, Gimnazjum Nr 2
 • Zespół Placówek Oświatowych w Leopoldowie
 • Zespól Szkół Ogólnokształcących im. Jana III Sobieskiego w Sobieszynie
 • Szkoła Podstawowa w Białowoli
 • Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach
 • Zespół Szkół nr 3 w Wodzisławiu Śl.
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy