logo sdw

 

„Szkoła Dobrze Wychowana” to inicjatywa adresowana do uczniów, nauczycieli, wychowawców i rodziców. Celem projektu jest współpraca w dziedzinie wspomagania działań wychowawczych szkół i placówek oraz kształtowanie właściwych postaw uczniów, budowanie prawidłowych relacji między uczniami, rodzicami i nauczycielami. Projekt SzDW skupia się na opracowaniu i dostarczeniu do zainteresowanych szkół, konspektów godzin wychowawczych (scenariuszy lekcji), które odpowiadają współczesnym problemom społecznym oraz zmieniającym się w szybkim tempie czasom. 

Każda z edycji (trwających zwykle przez cały rok szkolny) poprzedzona jest rozmowami z nauczycielami i młodzieżą na temat zjawisk i zagadnień codziennego życia, które ich zdaniem powinny się znaleźć w programie szkolnym. Na tej podstawie przygotowywane są konspekty zajęć,
z których mogą korzystać nauczyciele.

Przygotowanie konspektów to nie jedyne działania, jakie podejmujemy w ramach Szkoły Dobrze Wychowanej – tak jak aktywizujemy nauczycieli tak też chcemy wpływać na młodzież poprzez organizację dedykowanych konkursów i podobnych temu akcji. Zachęcamy do włączenia się w działania projektu wszystkich nauczycieli. Udział w akcji jest bezpłatny, a na koniec każdej edycji nauczyciele i szkoły otrzymują imienne certyfikaty udziału w projekcie. 

Projekt rozpoczyna się we wrześniu ale dołączyć można w każdej chwili. Zapraszamy do wypełnienia deklaracji udziału, którą znajdą Państwo na stronie internetowej projektu. Prosimy o podanie danych kontaktowych (mogą być to dane szkoły) – byśmy mogli przesyłać informacje dotyczące rozwoju projektu oraz informacje o konkursach. 

 

Patronat:

 • patronat1
 • patronat2
 
Szkoły dobrze wychowane

Strzałka

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im.KEN w Szyszkowie
 • Zespół Szkół im Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce
 • Zespół Szkół w Orłowie Drewnianym
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Grabowie
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Niekarzynie
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Piłce
 • Szkoła Podstawowa im. Józefa Sołtykiewicza w Węgiersku
 • Zespół Szkół Europejskich im. Szarych Szeregów
 • I Społeczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej
 • Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori
 • Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Chełmie
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie
 • Zespół Szkół w Krynce
 • Zespół Szkół im. Przyjaciół Przyrody w Występie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach
 • Młodzieżowy Dom Kultury im. Wł. Broniewskiego w Warszawie
 • Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Wałdowie
 • Zespół Szkół Nr 4 w Siemianowicach Śląskich
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Hucie Dzierążyńskiej
 • SP im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zawieprzycach
 • Szkoła Podstawowa nr 1, im. M. Kopernika w Siemianowicach Śląskich
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie
 • Zespół Szkół im. gen. F. Kleeberga w Woli Gulowskiej
 • Szkoła Podstawowa nr 40 im.Leona Kruczkowskiego
 • Zespół Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Wyplera
 • Publiczne Gimnazjum Specjalne w Kolonii Szczerbackiej
 • Bursa Międzyszkolna nr 2 w Zamościu
 • Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego
 • Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu
 • Zespół Szkół w Krasieninie
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kochanowskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 40 im. Leona Kruczkowskiego
 • Szkoła Podstawowa w Chabielicach
 • Szkoła Podstawowa w Lipsku
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kochanowskiego
 • Szkoła Zawodowa- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Zofii Sękowskiej
 • Szkoła Podstawowa nr 17 w ZSO nr 1 w Tarnowie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Brześciu Kujawskim
 • SP im.ks. Jana Twardowskiego w Zemborzycach Tereszyńskich
 • Gimnazjum i. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie
 • Gimnazjum nr 19 im.Józefa Czechowicza w Lublinie
 • Gimnazjum w Wojcieszkowie
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Krakowie
 • Szkoła Podstawowa w Wandalinie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Ostrołęce
 • Szkoła Podstawowa imS.Dziewulskiej w Ojrzanowie