logo sdw

 

„Szkoła Dobrze Wychowana” to inicjatywa adresowana do uczniów, nauczycieli, wychowawców i rodziców. Celem projektu jest współpraca w dziedzinie wspomagania działań wychowawczych szkół i placówek oraz kształtowanie właściwych postaw uczniów, budowanie prawidłowych relacji między uczniami, rodzicami i nauczycielami. Projekt SzDW skupia się na opracowaniu i dostarczeniu do zainteresowanych szkół, konspektów godzin wychowawczych (scenariuszy lekcji), które odpowiadają współczesnym problemom społecznym oraz zmieniającym się w szybkim tempie czasom. 

Każda z edycji (trwających zwykle przez cały rok szkolny) poprzedzona jest rozmowami z nauczycielami i młodzieżą na temat zjawisk i zagadnień codziennego życia, które ich zdaniem powinny się znaleźć w programie szkolnym. Na tej podstawie przygotowywane są konspekty zajęć,
z których mogą korzystać nauczyciele.

Przygotowanie konspektów to nie jedyne działania, jakie podejmujemy w ramach Szkoły Dobrze Wychowanej – tak jak aktywizujemy nauczycieli tak też chcemy wpływać na młodzież poprzez organizację dedykowanych konkursów i podobnych temu akcji. Zachęcamy do włączenia się w działania projektu wszystkich nauczycieli. Udział w akcji jest bezpłatny, a na koniec każdej edycji nauczyciele i szkoły otrzymują imienne certyfikaty udziału w projekcie. 

Projekt rozpoczyna się we wrześniu ale dołączyć można w każdej chwili. Zapraszamy do wypełnienia deklaracji udziału, którą znajdą Państwo na stronie internetowej projektu. Prosimy o podanie danych kontaktowych (mogą być to dane szkoły) – byśmy mogli przesyłać informacje dotyczące rozwoju projektu oraz informacje o konkursach. 

 

Patronat:

 • patronat1
 • patronat2
 
Szkoły dobrze wychowane

Strzałka

 • Szkoła Podstawowa nr 24 im. Norberta Kroczka w Zabrzu
 • Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Legionowie
 • ZSO nr 5 Gimnazjum nr 34 w Gdańsku
 • Gimnazjum nr 7 w Poznaniu
 • Zespół Szkół W Strachosławiu
 • Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach
 • Szkoła Podstawowa im.J.Korczaka w Broniewicach
 • Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wolsztynie
 • Szkoła Podstawowa im.Fryderyka Chopina w Skórzewie
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im K.K. Baczyńskiego
 • Gminne Przedszkole Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Adama Mickiewicza w Słupsku
 • Zespół Szkół w Wojcieszkowie
 • Zespół Szkół w Niedrzwicy Kościelnej Gimnazjum Nr 2, im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
 • Gimnazjum w Poświętnem
 • Szkoła Podstawowa im. K.Makuszyńskiego w Bielawach
 • szko
 • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. Prof. Marka Jasińskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworznie
 • Szkoła Podstawowa w Żarkach Wielkich
 • Zespół Szkół w Garbatówce
 • Publiczne Gimnazjum nr 11 im. Bolesława Prusa w Radomiu
 • Gimnazjum nr 60 im. Cyryla Ratajskiego w Poznaniu
 • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
 • Zespół Szkół w Majdanie Sopockim Pierwszym
 • Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
 • Szkoła Podstawowa w Pniewniku
 • Szkoła Podstawowa nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
 • SP nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie
 • Zespół Szkół w Niedrzwicy Kościelnej
 • Szkoła Podstawowa nr 42 w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa w Chabielicach
 • Zespół Szkół nr 3 w Wodzisławiu Śl.
 • Szkoła Podstawowa w Garbatówce
 • Zespół Szkół w Lipuszu
 • Zespół Szkół im. Przyjaciół Przyrody w Występie
 • Szkoła Podstawowa im. Braterstwa Broni w Gozdnicy
 • Zespół Oświatowy w Jedlance
 • Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach
 • Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Piłce
 • Zespół Szkół w Niedrzwicy Kościelnej, Gimnazjum Nr 2
 • Zespół Szkół - Gimnazjum w Przygodzicach
 • Szkoła Podstawowa w Korczowie