logo sdw

 

„Szkoła Dobrze Wychowana” to inicjatywa adresowana do uczniów, nauczycieli, wychowawców i rodziców. Celem projektu jest współpraca w dziedzinie wspomagania działań wychowawczych szkół i placówek oraz kształtowanie właściwych postaw uczniów, budowanie prawidłowych relacji między uczniami, rodzicami i nauczycielami. Projekt SzDW skupia się na opracowaniu i dostarczeniu do zainteresowanych szkół, konspektów godzin wychowawczych (scenariuszy lekcji), które odpowiadają współczesnym problemom społecznym oraz zmieniającym się w szybkim tempie czasom. 

Każda z edycji (trwających zwykle przez cały rok szkolny) poprzedzona jest rozmowami z nauczycielami i młodzieżą na temat zjawisk i zagadnień codziennego życia, które ich zdaniem powinny się znaleźć w programie szkolnym. Na tej podstawie przygotowywane są konspekty zajęć,
z których mogą korzystać nauczyciele.

Przygotowanie konspektów to nie jedyne działania, jakie podejmujemy w ramach Szkoły Dobrze Wychowanej – tak jak aktywizujemy nauczycieli tak też chcemy wpływać na młodzież poprzez organizację dedykowanych konkursów i podobnych temu akcji. Zachęcamy do włączenia się w działania projektu wszystkich nauczycieli. Udział w akcji jest bezpłatny, a na koniec każdej edycji nauczyciele i szkoły otrzymują imienne certyfikaty udziału w projekcie. 

Projekt rozpoczyna się we wrześniu ale dołączyć można w każdej chwili. Zapraszamy do wypełnienia deklaracji udziału, którą znajdą Państwo na stronie internetowej projektu. Prosimy o podanie danych kontaktowych (mogą być to dane szkoły) – byśmy mogli przesyłać informacje dotyczące rozwoju projektu oraz informacje o konkursach. 

 

Patronat:

 • patronat1
 • patronat2
 
Szkoły dobrze wychowane

Strzałka

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu
 • II liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Gnieźnie
 • Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie
 • I Społeczna Szkoła Podstawowa w Zamościu
 • Zespół Szkół w Rogoźniku
 • Zespół Edukacyjny w Trzebiechowie
 • Gimnazjum nr 25
 • I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej
 • Zespół Szkół im Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce
 • Szkoła Podstawowa w Lipsku
 • Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu
 • Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa w Rąblowie
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im K.K. Baczyńskiego
 • Gimnazjum nr 18 w Katowicach
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowej
 • SP w Korczowie
 • Publiczne Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku
 • SZKOŁA PODSTAWOWA W WIRKOWICACH
 • Zespół Oświatowy im.Armii Krajowej w Kisielsku
 • Katolicka Szkoła Podstawowa im. św.Wojciecha
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Gen. Józefa Bema w Ostrowie Wielkopolskim
 • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. Prof. Marka Jasińskiego
 • Piątkowska Szkoła Społeczna w Poznaniu
 • Szkoła Podstawowa nr w Słupsku
 • Zespół Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy
 • Zespół Szkół nr 3 w Bydgoszczy
 • Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie
 • Szkoła Podstawowa nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im.KEN w Szyszkowie
 • Szkoła Podstawowa w Tuszowie
 • Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori
 • Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotowie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. H. Sienkiewicza w Świdniku
 • Zespół Szkół Nr 5 w Białymstoku
 • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim
 • Zespół Szkół Nr 5- Gimnazjum Nr 5
 • Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
 • Zespół Szkół Mechanicznych im. J.Piłsudskiego w Radziejowie
 • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Paterku
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Olbięcinie
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kochanowskiego
 • SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 5 DYWIZJI PIECHOTY WOJSKA POLSKIEGO W TRZEBIESZOWIE
 • Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School w Zamościu
 • Szkoła Podstawowa nr 1 Hrubieszów
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Olszanach
 • Zespół Szkół w Brzeźnie