logo sdw

 

„Szkoła Dobrze Wychowana” to inicjatywa adresowana do uczniów, nauczycieli, wychowawców i rodziców. Celem projektu jest współpraca w dziedzinie wspomagania działań wychowawczych szkół i placówek oraz kształtowanie właściwych postaw uczniów, budowanie prawidłowych relacji między uczniami, rodzicami i nauczycielami. Projekt SzDW skupia się na opracowaniu i dostarczeniu do zainteresowanych szkół, konspektów godzin wychowawczych (scenariuszy lekcji), które odpowiadają współczesnym problemom społecznym oraz zmieniającym się w szybkim tempie czasom. 

Każda z edycji (trwających zwykle przez cały rok szkolny) poprzedzona jest rozmowami z nauczycielami i młodzieżą na temat zjawisk i zagadnień codziennego życia, które ich zdaniem powinny się znaleźć w programie szkolnym. Na tej podstawie przygotowywane są konspekty zajęć,
z których mogą korzystać nauczyciele.

Przygotowanie konspektów to nie jedyne działania, jakie podejmujemy w ramach Szkoły Dobrze Wychowanej – tak jak aktywizujemy nauczycieli tak też chcemy wpływać na młodzież poprzez organizację dedykowanych konkursów i podobnych temu akcji. Zachęcamy do włączenia się w działania projektu wszystkich nauczycieli. Udział w akcji jest bezpłatny, a na koniec każdej edycji nauczyciele i szkoły otrzymują imienne certyfikaty udziału w projekcie. 

Projekt rozpoczyna się we wrześniu ale dołączyć można w każdej chwili. Zapraszamy do wypełnienia deklaracji udziału, którą znajdą Państwo na stronie internetowej projektu. Prosimy o podanie danych kontaktowych (mogą być to dane szkoły) – byśmy mogli przesyłać informacje dotyczące rozwoju projektu oraz informacje o konkursach. 

 

Patronat:

 • patronat1
 • patronat2
 
Szkoły dobrze wychowane

Strzałka

 • Zespół Szkół im.S.Staszica
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korczowie
 • Szkoła Podstawowa im. Józefa Sołtykiewicza w Węgiersku
 • Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
 • Publiczne Gimnazjum w Wierzchowiskach Drugich
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy
 • Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Hucie Dzierążyńskiej
 • Zespół Szkół w Prusach
 • I Społeczna Szkoła Podstawowa w Zamościu
 • Gimnazjum nr 15 w Warszawie
 • Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Bełżycach
 • Szkoła Podstawowa im.Fryderyka Chopina w Skórzewie
 • SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.BISKUPA JUNOSZY SZANIAWSKIEGO W SZANIAWACH
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im K.K. Baczyńskiego
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Olszanach
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. Stanisława Staszica w Chełmie
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Żaganiu
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Charlężu
 • Internat Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska
 • Zespół Szkół Technicznych w Słupsku
 • Gimnazjum nr 19 im.Józefa Czechowicza w Lublinie
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Trzydnickiej
 • Szkoła Podstawowa w Kłodnicy Dolnej
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie
 • Zespół Szkół w Brzeźnie
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Kilar w Kleszczynie
 • Szkoła Podstawowa w Miłocinie
 • Gimnazjum w Głuchowie
 • Zespół Szkół w Kłobi
 • Zespół Szkół nr 7 w Lublinie
 • Bursa Szkolna w Białej Podlaskiej
 • Szkoła Podstawowa Nr 84
 • Zespół Szkół w Majdanie Sopockim Pierwszym
 • Zespół Szkół Specjalnych w Łomży
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. H. Sienkiewicza w Świdniku
 • I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im.KEN w Szyszkowie
 • Publiczne Gimnazjum nr 3 im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu
 • Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Niedrzwicy Dużej
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Grabowie
 • Szkoła Podstawowa w Łabuniach
 • Szkoła Podstawowa im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dratowie
 • Zespół Szkół w Milejczycach
 • Gminny Zespół Szkół
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli
 • Szkoła Podstawowa nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie