logo sdw

 

„Szkoła Dobrze Wychowana” to inicjatywa adresowana do uczniów, nauczycieli, wychowawców i rodziców. Celem projektu jest współpraca w dziedzinie wspomagania działań wychowawczych szkół i placówek oraz kształtowanie właściwych postaw uczniów, budowanie prawidłowych relacji między uczniami, rodzicami i nauczycielami. Projekt SzDW skupia się na opracowaniu i dostarczeniu do zainteresowanych szkół, konspektów godzin wychowawczych (scenariuszy lekcji), które odpowiadają współczesnym problemom społecznym oraz zmieniającym się w szybkim tempie czasom. 

Każda z edycji (trwających zwykle przez cały rok szkolny) poprzedzona jest rozmowami z nauczycielami i młodzieżą na temat zjawisk i zagadnień codziennego życia, które ich zdaniem powinny się znaleźć w programie szkolnym. Na tej podstawie przygotowywane są konspekty zajęć,
z których mogą korzystać nauczyciele.

Przygotowanie konspektów to nie jedyne działania, jakie podejmujemy w ramach Szkoły Dobrze Wychowanej – tak jak aktywizujemy nauczycieli tak też chcemy wpływać na młodzież poprzez organizację dedykowanych konkursów i podobnych temu akcji. Zachęcamy do włączenia się w działania projektu wszystkich nauczycieli. Udział w akcji jest bezpłatny, a na koniec każdej edycji nauczyciele i szkoły otrzymują imienne certyfikaty udziału w projekcie. 

Projekt rozpoczyna się we wrześniu ale dołączyć można w każdej chwili. Zapraszamy do wypełnienia deklaracji udziału, którą znajdą Państwo na stronie internetowej projektu. Prosimy o podanie danych kontaktowych (mogą być to dane szkoły) – byśmy mogli przesyłać informacje dotyczące rozwoju projektu oraz informacje o konkursach. 

 

Patronat:

 • patronat1
 • patronat2
 
Szkoły dobrze wychowane

Strzałka

 • Szkoła Podstawowa w Tuszowie
 • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im.Rodziny Rohlandów w Żabiej Woli
 • Zespół Szkół nr 26 w Bydgoszczy
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie
 • Zespół Szkół w Pamiątkowie
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowej
 • Szkoła Podstawowa w Mieczysławce
 • Zespół Szkół w Jarocinie
 • Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej
 • Zespół Szkół im.S.Staszica
 • Gimnazjum nr 19 w Lublinie
 • Publiczne Gimnazjum nr 11 im. Bolesława Prusa w Radomiu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Krakowie
 • Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim
 • Zespół Szkół Nr 1 Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusz Słowackiego w Otwocku
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Charlężu
 • Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach
 • Bursa Szkolna w Białej Podlaskiej
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Godziszowie Drugim
 • Gimnazjum Nr 1 im. Marsz. J. Piłsudskiego w Niedrzwicy Dużej
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy
 • Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu
 • Zespół Szkół - Gimnazjum w Przygodzicach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Trzydnickiej
 • Gimnazjum w Łucce
 • Szkoła Podstawowa im.Fryderyka Chopina w Skórzewie
 • Szkoła Podstawowa w Ślipczu
 • Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach
 • Szkoła Podstawowa nr 40 im.Leona Kruczkowskiego
 • Szkoła Podstawowa w Rąblowie
 • Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusz Kościuszki w Kolnie
 • Szkoła Podstawowa nr 48 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie
 • Zespół Placówek Oświatowych w Leopoldowie
 • Zespół Oświatowy im. Jana Pawła II
 • Szkoła Podstawowa w Pniewniku
 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sulejówku
 • Szkoła Podstawowa nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turkowicach
 • Publiczne Gimnazjum Specjalne w Kolonii Szczerbackiej
 • Szkoła Podstawowa w Mieczysławce
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. H. Sienkiewicza w Świdniku
 • Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach
 • Szkoła Podstawowa w Pniówku
 • Publiczne Gimnazjum w Tarnawatce
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
 • Zespół Szkół nr 11 w Lublinie
 • Gimnazjum w Głuchowie