logo sdw

 

„Szkoła Dobrze Wychowana” to inicjatywa adresowana do uczniów, nauczycieli, wychowawców i rodziców. Celem projektu jest współpraca w dziedzinie wspomagania działań wychowawczych szkół i placówek oraz kształtowanie właściwych postaw uczniów, budowanie prawidłowych relacji między uczniami, rodzicami i nauczycielami. Projekt SzDW skupia się na opracowaniu i dostarczeniu do zainteresowanych szkół, konspektów godzin wychowawczych (scenariuszy lekcji), które odpowiadają współczesnym problemom społecznym oraz zmieniającym się w szybkim tempie czasom. 

Każda z edycji (trwających zwykle przez cały rok szkolny) poprzedzona jest rozmowami z nauczycielami i młodzieżą na temat zjawisk i zagadnień codziennego życia, które ich zdaniem powinny się znaleźć w programie szkolnym. Na tej podstawie przygotowywane są konspekty zajęć,
z których mogą korzystać nauczyciele.

Przygotowanie konspektów to nie jedyne działania, jakie podejmujemy w ramach Szkoły Dobrze Wychowanej – tak jak aktywizujemy nauczycieli tak też chcemy wpływać na młodzież poprzez organizację dedykowanych konkursów i podobnych temu akcji. Zachęcamy do włączenia się w działania projektu wszystkich nauczycieli. Udział w akcji jest bezpłatny, a na koniec każdej edycji nauczyciele i szkoły otrzymują imienne certyfikaty udziału w projekcie. 

Projekt rozpoczyna się we wrześniu ale dołączyć można w każdej chwili. Zapraszamy do wypełnienia deklaracji udziału, którą znajdą Państwo na stronie internetowej projektu. Prosimy o podanie danych kontaktowych (mogą być to dane szkoły) – byśmy mogli przesyłać informacje dotyczące rozwoju projektu oraz informacje o konkursach. 

 

Patronat:

 • patronat1
 • patronat2
 
Szkoły dobrze wychowane

Strzałka

 • Zespół Szkół w Lisznie
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza
 • Zespół Szkół im Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce
 • Zespół Szkół Nr 4 w Siemianowicach Śląskich
 • Szkoła Podstawowa w Ślipczu
 • Szkoła Podstawowa w Łebuni
 • Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego
 • SP im. Batalionów Chłopskich w Jaślikowie
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ W STANISZEWIE- GIMNAZJUM
 • Szkoła Podstawowa w Komaszycach
 • Zespól Edukacyjny Szkoła Podstawowa w Bojadłach
 • Szkoła Podstawowa im.gen.J.Wybickiego w Staniszewie
 • Gimnazjum w Łucce
 • Szkoła Podstawowa nr 1 Hrubieszów
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dorohusku
 • Zespół Pulicznych Placówek Oświatowych w Rzeczycy Ziemiańskiej
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Niekarzynie
 • Zespół Szkół nr 3 w Wodzisławiu Śl.
 • Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
 • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im.76 Pułku Piechoty w Augustowie
 • Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
 • Gimnazjum im. ks. St. Staszica w Uchaniach z/s w Jarosławcu
 • Szkoła Podstawowa nr 40, im. Leona Kruczkowskiego
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Piłce
 • Szkoła Podstawowa w Pniewniku
 • I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej
 • Zespół Szkół Samorządowych, Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Krzeszycach
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim
 • Szkoła Podstawowa nr 23 w Dąbrowie Górniczej
 • Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie
 • Szkoła Podstawowa w Starym Bidaczowie
 • Zespoł Szkół Miejskich nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wałczu
 • Zespół Szkół nr 3 w Bydgoszczy
 • Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu
 • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wierzchucinie
 • Szkoła Podstawowa imS.Dziewulskiej w Ojrzanowie
 • Szkoła Podstawowa w Łabuniach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej w Słodkowie Trzecim
 • Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Żaganiu
 • Szkoła Podstawowa im.Wandy Chotomskiej w Bogucinie
 • Szkoła Podstawowa w Janikowie
 • Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Woli Trzydnickiej
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Prawiednikach
 • Piątkowska Szkoła Społeczna w Poznaniu
 • Zespól Szkół Ogólnokształcących im. Jana III Sobieskiego w Sobieszynie
 • I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Zamościu
 • Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School w Zamościu
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Kilar w Kleszczynie