Szkoły dobrze wychowana


mapa Mapa Polski Zachodniopomorskie Lubuskie Dolnośląskie Pomorskie Wielkopolskie Kujawsko-Pomorskie Łódzkie Opolskie Śląskie Małopolskie Podkarpackie Świętokrzyskie Lubelskie Mazowieckie Podlaskie Warmińsko-mazurskie

Województwo Małopolskie

 • Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Świdniku
 • Szkoła Podstawowa nr 17 w ZSO nr 1 w Tarnowie
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Skrzyszowie
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Krakowie
 • Zespół Szkół w Mordarce
 • ZSP w Luszowicach

Patronat:

 • patronat1
 • patronat2
 
Szkoły dobrze wychowane

Strzałka

 • Zespół Szkół Europejskich im. Szarych Szeregów w Puławach
 • Szkoła Podstawowa nr 23 w Dąbrowie Górniczej
 • Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach
 • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Kilar w Kleszczynie
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy Specjanego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Szprotawie
 • Szkoła Podstawowa nr 1, im. M. Kopernika w Siemianowicach Śląskich
 • Publiczne Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu
 • Internat Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska
 • Szkoła Podstawowa w Kłodnicy Dolnej
 • Szkoła Zawodowa- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Zofii Sękowskiej
 • Gimnazjum Publiczne im.Polonii Francuskiej w Trawnikach
 • Zespół Szkół nr 1 w Siemianowicach Śląskich
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Godziszowie Drugim
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Brześciu Kujawskim
 • Zespół Szkół w Orłowie Drewnianym
 • Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Brzechwy
 • Szkoła Podstawowa w Chabielicach
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Charlężu
 • Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Horodyszczu
 • Zespół Szkół w Markuszowie
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ W STANISZEWIE- GIMNAZJUM
 • Szkoła Podstawowa nr 1 Hrubieszów
 • Zespół Szkół w Ciosańcu
 • Szkoła Podstawowa w Lipsku
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dorohusku
 • Szkoła Podstawowa im. Braterstwa Broni w Gozdnicy
 • Zespół Szkół w Markuszowie
 • Zespół Pulicznych Placówek Oświatowych w Rzeczycy Ziemiańskiej
 • SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.BISKUPA JUNOSZY SZANIAWSKIEGO W SZANIAWACH
 • Zespół Oświatowy im. Jana Pawła II w Brzozowicy Dużej
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Polichnie
 • Zespół Szkół Nr 1 w Międzychodzie
 • Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu
 • Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych
 • Gimnazjum nr 18 w Katowicach
 • Zespoł Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Radomiu
 • Zespół Oświatowy w Szyszkach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Władysławowskiej
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
 • Gimnazjum nr 60 im. Cyryla Ratajskiego w Poznaniu
 • Zespół Szkół Nr 1 Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusz Słowackiego w Otwocku
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Piłce
 • Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
 • Zespół Szkół w Krasieninie
 • Publiczne Gimnazjum im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Lubichowie
 • Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II
 • Zespół Szkół w Niedrzwicy Kościelnej Gimnazjum Nr 2 im. Bł. Ks J. Popiełuszki
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie