Trzecia edycja projektu Szkoła Dobrze Wychowana rozpoczęła się we wrześniu 2011 roku i podobnie jak poprzednia prowadzona była przez cały rok szkolny - do czerwca 2012 roku, kiedy to zorganizowano uroczyste podsumowanie edycji.

Konspekty zajęć w tym roku szkolnym zostały podzielone na trzy bloki tematyczne:

BLOK MEDIA - poruszał tematy związane z odbiorem treści medialnych: telewizyjnych, radiowych, prasowych i internetowych z naciskiem na rozróżnienie ich rzetelności oraz dotykał problemu manipulacji.

 1. Gazeta i radio.
 2. Telewizja i Internet.
 3. Rzetelna informacja podstawą etycznego przekazu medialnego.
 4. Perswazja i manipulacja w języku mediów.
 5. Człowiek twórcą i odbiorcą przekazu medialnego.
 6. Kto może zostać dziennikarzem?

BLOK SZKOŁA - skupiał zagadnienia związane z życiem w społeczności szkolnej, tolerancją na innych, miejscem człowieka w społeczeństwie.

 1. Czym jest szkoła?
 2. Człowiek uczy się całe życie.
 3. Tolerancja jako postawa i relacja społeczna.
 4. Tylko Ty możesz pomóc.
 5. Kultura kontra przemoc.
 6. Odpoczynek - dlaczego to takie ważne.

BLOK DOM - dotykał osobistych problemów uczniów, tożsamości narodowej, ochrony środowiska.

 1. Mój dom i ja - o tym co nas określa.
 2. Droga do domu - bezpieczeństwo w ruchu ulicznym.
 3. Jestem Polakiem. Jestem Europejczykiem.
 4. Dobry zwyczaj - oszczędzaj.
 5. Kiedy mam problem. Porozmawiajmy o tym co dla nas trudne.
 6. Moje środowisko to Ja - chrońmy przyrodę.

Oprócz publikacji konspektów w ramach projektu zorganizowana została również (we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym nr VII) II edycja konkursu 7 Talent skierowanego do utalentowanej muzycznie lub tanecznie młodzieży szkół województwa lubelskiego.

Tej edycji projektu Szkoła Dobrze Wychowana towarzyszyły także publikacje prasowe p.Marii Krzos dla Kuriera Lubelskiego oraz audycje radiowe na antenie Radia Lublin, autorstwa p.Ewy Dados i p.Agaty Koss - Dybały.

Patronat:

 • patronat1
 • patronat2
 
Szkoły dobrze wychowane

Strzałka

 • Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa im. J.Kochanowskiego w Nowej Woli
 • Zespół Szkół im Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce
 • Zespół Szkół w Niedrzwicy Kościelnej Gimnazjum Nr 2, im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Władysławowskiej
 • Zespoł Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Radomiu
 • Zespół Szkół w Lipuszu
 • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim
 • Zespół Szkół W Strachosławiu
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im.Mikołaja Kopernika w Pile
 • Szkoła Podstawowa w Starym Bidaczowie
 • Szkoła Podstawowa nr 48 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie
 • Zespół Szkół nr 2 w Jaszczowie, Gimnazjum im. Natalii Nekraszowej
 • Szkoła Podstawowa w Pniówku
 • Zespół Szkół nr 3 w Sępólno Krajeńskie
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu
 • Zespół Szkół w Staniszewie - Gimnazjum
 • Szkoła Podstawowa w Bukowcu
 • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy
 • Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach
 • Szkoła Zawodowa- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Zofii Sękowskiej
 • Zespół Szkół Nr 5 w Białymstoku
 • Gimnazjum w Poświętnem
 • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Kilar w Kleszczynie
 • Zespół Szkół nr 3 w Wodzisławiu Śl.
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy Specjanego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Szprotawie
 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Stanisława Konarskiego w Niedrzwicy Kościelnej
 • Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
 • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Wójcinie
 • Szkoła Podstawowa im.J. Kochanowskiego
 • SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.BISKUPA JUNOSZY SZANIAWSKIEGO W SZANIAWACH
 • Szkoła Podstawowa imS.Dziewulskiej w Ojrzanowie
 • Gimnazjum Publiczne im. Polonii Francuskiej w Trawnikach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks.Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej
 • Gimnazjum nr 60 im. Cyryla Ratajskiego w Poznaniu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. W. Nałkowskiego w Nowodworze
 • Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego
 • Zespół Oświatowy im. Jana Pawła II w Brzozowicy Dużej
 • Publiczne Gimnazjum im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Lubichowie
 • Szkoła Podstawowa nr 23 im E, Kor - Walczaka
 • Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. H. Sienkiewicza w Świdniku
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim
 • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach
 • Szkoła Mistrzostwa Sportowego Gimnazjum Sportowe w Kraśniku
 • Zespół Szkół nr 11 w Lublinie
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ W STANISZEWIE- GIMNAZJUM
 • Szkoła Podstawowa w Rąblowie
 • Szkoła Podstawowa w Garbatówce