Trzecia edycja projektu Szkoła Dobrze Wychowana rozpoczęła się we wrześniu 2011 roku i podobnie jak poprzednia prowadzona była przez cały rok szkolny - do czerwca 2012 roku, kiedy to zorganizowano uroczyste podsumowanie edycji.

Konspekty zajęć w tym roku szkolnym zostały podzielone na trzy bloki tematyczne:

BLOK MEDIA - poruszał tematy związane z odbiorem treści medialnych: telewizyjnych, radiowych, prasowych i internetowych z naciskiem na rozróżnienie ich rzetelności oraz dotykał problemu manipulacji.

 1. Gazeta i radio.
 2. Telewizja i Internet.
 3. Rzetelna informacja podstawą etycznego przekazu medialnego.
 4. Perswazja i manipulacja w języku mediów.
 5. Człowiek twórcą i odbiorcą przekazu medialnego.
 6. Kto może zostać dziennikarzem?

BLOK SZKOŁA - skupiał zagadnienia związane z życiem w społeczności szkolnej, tolerancją na innych, miejscem człowieka w społeczeństwie.

 1. Czym jest szkoła?
 2. Człowiek uczy się całe życie.
 3. Tolerancja jako postawa i relacja społeczna.
 4. Tylko Ty możesz pomóc.
 5. Kultura kontra przemoc.
 6. Odpoczynek - dlaczego to takie ważne.

BLOK DOM - dotykał osobistych problemów uczniów, tożsamości narodowej, ochrony środowiska.

 1. Mój dom i ja - o tym co nas określa.
 2. Droga do domu - bezpieczeństwo w ruchu ulicznym.
 3. Jestem Polakiem. Jestem Europejczykiem.
 4. Dobry zwyczaj - oszczędzaj.
 5. Kiedy mam problem. Porozmawiajmy o tym co dla nas trudne.
 6. Moje środowisko to Ja - chrońmy przyrodę.

Oprócz publikacji konspektów w ramach projektu zorganizowana została również (we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym nr VII) II edycja konkursu 7 Talent skierowanego do utalentowanej muzycznie lub tanecznie młodzieży szkół województwa lubelskiego.

Tej edycji projektu Szkoła Dobrze Wychowana towarzyszyły także publikacje prasowe p.Marii Krzos dla Kuriera Lubelskiego oraz audycje radiowe na antenie Radia Lublin, autorstwa p.Ewy Dados i p.Agaty Koss - Dybały.

Patronat:

 • patronat1
 • patronat2
 
Szkoły dobrze wychowane

Strzałka

 • Szkoła Podstawowa im. J.Kochanowskiego w Nowej Woli
 • Szkoła Podstawowa w Niewęgłoszu
 • Zespół Szkół w Prusach
 • Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze
 • Piątkowska Szkoła Społeczna w Poznaniu
 • Gimnazjum nr 19 w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 40 im. Leona Kruczkowskiego
 • Zespół Szkół Specjalnych w Łomży
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubusku
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy
 • SP nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Godziszowie Drugim
 • Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ W STANISZEWIE- GIMNAZJUM
 • Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu
 • Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie
 • Zespół Szkół w Bieniowie
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
 • Samorządowy Zespół Szkolny
 • Zespół Szkół w Markuszowie Gimnazjum
 • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach
 • Zespół Szkól Gminnych w Starej Błotnicy
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Ostrołęce
 • Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdańsku
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korczowie
 • Szkoła Podstawowa w Myśligoszczy
 • Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
 • Szkoła Podstawowa w Polubiczach
 • Zespół Szkół w Gołaszynie
 • Zespół Szkół w Kłobi
 • Szkoła Podstawowa im. J. Lelewela
 • Zespół Szkół w Lisznie
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Trzydnickiej
 • Zespół Szkół w Garbatówce
 • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim
 • Zespół Szkół w Niedrzwicy Kościelnej, Gimnazjum Nr 2
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusz Kościuszki w Kolnie
 • Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz w Rymanowie
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Radzyniu Podlaskim
 • Zespół Szkół Europejskich im. Szarych Szeregów
 • Szkoła Podstawowa w Chłaniowie
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Kazimierzu Dolnym
 • Zespół Oświatowy w Jedlance
 • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Poizdowie
 • Zespół Pulicznych Placówek Oświatowych w Rzeczycy Ziemiańskiej
 • Szkoła Podstawowa w Garbatówce
 • Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku
 • Gminny Zespół Szkół