Trzecia edycja projektu Szkoła Dobrze Wychowana rozpoczęła się we wrześniu 2011 roku i podobnie jak poprzednia prowadzona była przez cały rok szkolny - do czerwca 2012 roku, kiedy to zorganizowano uroczyste podsumowanie edycji.

Konspekty zajęć w tym roku szkolnym zostały podzielone na trzy bloki tematyczne:

BLOK MEDIA - poruszał tematy związane z odbiorem treści medialnych: telewizyjnych, radiowych, prasowych i internetowych z naciskiem na rozróżnienie ich rzetelności oraz dotykał problemu manipulacji.

 1. Gazeta i radio.
 2. Telewizja i Internet.
 3. Rzetelna informacja podstawą etycznego przekazu medialnego.
 4. Perswazja i manipulacja w języku mediów.
 5. Człowiek twórcą i odbiorcą przekazu medialnego.
 6. Kto może zostać dziennikarzem?

BLOK SZKOŁA - skupiał zagadnienia związane z życiem w społeczności szkolnej, tolerancją na innych, miejscem człowieka w społeczeństwie.

 1. Czym jest szkoła?
 2. Człowiek uczy się całe życie.
 3. Tolerancja jako postawa i relacja społeczna.
 4. Tylko Ty możesz pomóc.
 5. Kultura kontra przemoc.
 6. Odpoczynek - dlaczego to takie ważne.

BLOK DOM - dotykał osobistych problemów uczniów, tożsamości narodowej, ochrony środowiska.

 1. Mój dom i ja - o tym co nas określa.
 2. Droga do domu - bezpieczeństwo w ruchu ulicznym.
 3. Jestem Polakiem. Jestem Europejczykiem.
 4. Dobry zwyczaj - oszczędzaj.
 5. Kiedy mam problem. Porozmawiajmy o tym co dla nas trudne.
 6. Moje środowisko to Ja - chrońmy przyrodę.

Oprócz publikacji konspektów w ramach projektu zorganizowana została również (we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym nr VII) II edycja konkursu 7 Talent skierowanego do utalentowanej muzycznie lub tanecznie młodzieży szkół województwa lubelskiego.

Tej edycji projektu Szkoła Dobrze Wychowana towarzyszyły także publikacje prasowe p.Marii Krzos dla Kuriera Lubelskiego oraz audycje radiowe na antenie Radia Lublin, autorstwa p.Ewy Dados i p.Agaty Koss - Dybały.

Patronat:

 • patronat1
 • patronat2
 
Szkoły dobrze wychowane

Strzałka

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusz Kościuszki w Kolnie
 • Szkoła Podstawowa im. J. Lelewela
 • Zespół Szkół w Mordarce
 • Zespół Szkół w Orłowie Drewnianym
 • Zespół Szkół w Białej
 • Szkoła Podstawowa nr 40 im. Leona Kruczkowskiego
 • Szkoła Podstawowa w Łabuniach
 • Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 23 im E, Kor - Walczaka
 • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Poizdowie
 • Zespół Szkół Publiczne Gimnazjum nr 1 w Hucie Dąbrowie
 • Gimnazjun nr 1 im. Jana Heweliusza
 • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Brześciu Kujawskim
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie
 • Gimnazjum w Bukowej
 • Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Wałdowie
 • Gminny Zespół Szkół
 • Zespół Szkół w Niedrzwicy Kościelnej, Gimnazjum Nr 2
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu
 • Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żarnowcu
 • Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu
 • Szkoła Podstawowa w Bukowcu
 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Studzienicach SP nr 16
 • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 17 w ZSO nr 1 w Tarnowie
 • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach
 • Zespół Szkół - Gimnazjum w Przygodzicach
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Piłce
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Krakowie
 • Szkoła Podstawowa im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugimo
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. H. Sienkiewicza w Świdniku
 • Gimnazjum nr 60 im. Cyryla Ratajskiego w Poznaniu
 • Szkoła Podstawowa w Tuszowie
 • Zespół Oświatowy w Jedlance
 • Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Radomiu
 • Zespół Szkół im. gen. F. Kleeberga w Woli Gulowskiej
 • Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach
 • Zespół Szkół w Jarocinie
 • Zespół Szkół w Lisznie
 • Zespół Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach
 • Szkoła Filialna w Żelaznej Górze Szkoły Podstawowej w Lipowinie
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach
 • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy
 • Gimnazjum nr 18 w Katowicach
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kochanowskiego
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubusku
 • Zespół Szkół nr 11 w Lublinie