Pierwsza edycja projektu Szkoła Dobrze Wychowana została przeprowadzona w szkołach województwa lubelskiego wiosną 2010 roku. Powodzenie akcji zaskoczyło wszystkich zaangażowanych w organizację i ujawniło głęboką potrzebę wsparcia wśród nauczycieli w zakresie prowadzenia tak niestandardowego przedmiotu, jakim w polskich szkołach są godziny wychowawcze.

Edycja pilotażowa trwała 6 tygodni, w trakcie których z powodzeniem zrealizowaliśmy 6 tematów godzin wychowawczych:

 1. Granice szkolnego żartu.
 2. Autorytet.
 3. Wagary.
 4. Niepełnosprawni. Kim są?
 5. Dorosłość.
 6. Agresja. Trudne sytuacje wokół nas.

Publikacji konspektów towarzyszyły artykuły tematyczne w Kurierze Lubelskim oraz audycje dedykowane emitowane na antenie Radia eR oraz wieczorne debaty radiowe rozwijające wcześniej poruszaną tematykę. Projekt został ciepło przyjęty przez środowiska nauczycieli i rodziców i uzyskał poparcie Lubleskigo Kuratora Oświaty.

Patronat:

 • patronat1
 • patronat2
 
Szkoły dobrze wychowane

Strzałka

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kosciuszki w Rudzie Śląskiej
 • Zespół Szkół w Krynce
 • Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Niedrzwicy Dużej
 • Zespół Szkół w Zabielu
 • Zespół Szkół Europejskich im. Szarych Szeregów w Puławach
 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sulejówku
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim
 • Zespół Szkoł w Zbrudzewie
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach
 • Zespół Szkól Gminnych w Starej Błotnicy
 • Szkoła Podstawowa w Starym Bidaczowie
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie
 • Zespół Szkół w Gołaszynie
 • Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu
 • Zespół Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzu
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. H. Sienkiewicza w Świdniku
 • Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze
 • SP im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zawieprzycach
 • Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja
 • ZSO nr 5 Gimnazjum nr 34 w Gdańsku
 • Samorządowy Zespół Szkolny
 • Szkoła Filialna w Żelaznej Górze Szkoły Podstawowej w Lipowinie
 • Zespół Szkół w Piotrkowie
 • PSP im. Armii Krajowej w Krysiakach
 • Niepubliczne Gimnazjum dla Młodzieży im. Noblistów Polskich w Lubusku
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Niekarzynie
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotowie
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 z Oddziałami Sportowymi w Chełmie
 • Szkoła Podstawowa w Dratowie
 • Zespół Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Ks. J.Twardowskiego w Nidzicy
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Polichnie
 • Gimnazjum nr 19 w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Słowackiego w Lublinie
 • Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu
 • Zespół Szkół w Wojcieszkowie
 • Zespół Szkół Specjalnych w Łomży
 • Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli
 • Szkoła Podstawowa nr 42 im. K. I. Gałczyńskiego w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Charlężu
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Ostrołęce
 • Szkoła Podstawowa w Mieczysławce
 • Zespół Szkół w Majdanie Sopockim Pierwszym
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Godziszowie Drugim
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej w Słodkowie Trzecim
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej