Patronat:

 • patronat1
 • patronat2
 
Szkoły dobrze wychowane

Strzałka

 • Szkoła Podstawowa Nr 5
 • Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Woli Trzydnickiej
 • SZKOŁA PODSTAWOWA W WIRKOWICACH
 • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim
 • Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku
 • Gimnazjum nr 25
 • Zespół Szkół Nr 1 Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusz Słowackiego w Otwocku
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Piasecznie
 • Zespół Szkół im.S.Staszica
 • Szkoła Podstawowa w Rąblowie
 • Szkoła Podstawowa nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu
 • Szkoła Podstawowa w Kłodnicy Dolnej
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Ks. J.Twardowskiego w Nidzicy
 • Gimnazjum Publiczne im.Polonii Francuskiej w Trawnikach
 • Zespół Szkół w Markuszowie
 • Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. S. Staszica w Koninie
 • Zespół Szkół nr 4 w Poznaniu
 • SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 5 DYWIZJI PIECHOTY WOJSKA POLSKIEGO W TRZEBIESZOWIE
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Ostrołęce
 • Szkoła Podstawowa w Ludwinie
 • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bukowskich w Buku
 • Szkoła Podstawowa w Mieczysławce
 • szko
 • Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie
 • szkoła podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich
 • Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce
 • Szkoła Mistrzostwa Sportowego Gimnazjum Sportowe w Kraśniku
 • Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie
 • Niepubliczne Gimnazjum dla Młodzieży im. Noblistów Polskich w Lubusku
 • VII Liceum Ogólnokształcące im Marii Konopnickiej w Lublinie
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy
 • Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej w Słodkowie Trzecim
 • II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie
 • Gimnazjum Europejskie
 • Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach
 • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu
 • Gimnazjum nr 15 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa w Babinie
 • Szkoła Podstawowa w Zakrzewie
 • Szkoła Podstawowa im. Braterstwa Broni w Gozdnicy
 • Szkoła Podstawowa w Garbatówce
 • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Poizdowie
 • Zespół Szkół nr 26 w Bydgoszczy
 • Szkoła Podstawowa w Łebuni
 • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi
 • Zespół Szkół Katolickich im. Św. Wojciecha
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Św.Jadwigi Królowej
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej