Patronat:

 • patronat1
 • patronat2
 
Szkoły dobrze wychowane

Strzałka

 • Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu
 • Zespół Szkół Nr 1 w Międzychodzie
 • Szkoła Podstawowa imS.Dziewulskiej w Ojrzanowie
 • Zespół Szkół W Strachosławiu
 • Zespół Oświatowy im. Jana Pawła II w Brzozowicy Dużej
 • VII Liceum Ogólnokształcące im Marii Konopnickiej w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II
 • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi
 • Zespół Edukacyjny w Trzebiechowie
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dratowie
 • Zespół Szkół Budowlano-Informatycznych im. Mikołaja Kopernika w Żorach
 • Szkoła Podstawowa w Tuszowie
 • Szkoła Podstawowa w Garbatówce
 • Zespół Szkół w Lipuszu
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
 • Szkoła Zawodowa- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Zofii Sękowskiej
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
 • Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach
 • Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Orchówku
 • Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie
 • Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu
 • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim
 • Zespół Oświatowy w Jedlance
 • Zespół Szkół im. Przyjaciół Przyrody w Występie
 • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zespole Szkół w Miękini
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Polichnie
 • Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach
 • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wierzchucinie
 • Szkoła Mistrzostwa Sportowego Gimnazjum Sportowe w Kraśniku
 • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Zespół Pulicznych Placówek Oświatowych w Rzeczycy Ziemiańskiej
 • Szkoła Podstawowa nr 17 w ZSO nr 1 w Tarnowie
 • Publiczne Gimnazjum w Tarnawatce
 • Szkoła Podstawowa w Bukowcu
 • Gimnazjum w Korczowie
 • Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. S. Staszica w Koninie
 • Gimnazjum nr 18 w Katowicach
 • Zespół Szkół w Pamiątkowie
 • Zespół Szkól Zawodowych nr 4 im. Broniława Koraszewskiego w Opolu
 • Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im.Rodziny Rohlandów w Żabiej Woli
 • Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im.KEN w Szyszkowie
 • Szkoła Podstawowa nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu
 • Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu