Patronat:

 • patronat1
 • patronat2
 
Szkoły dobrze wychowane

Strzałka

 • Zespół Szkół w Milejczycach
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks.Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej
 • SP im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zawieprzycach
 • I Społeczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej
 • Szkoła Podstawowa w Polubiczach
 • Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza Jagiellończyka w Człuchowie
 • SP im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zawieprzycach
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Radzyniu Podlaskim
 • Zespół Szkół w Kłobi
 • Zespół Szkół w Garbatówce
 • Szkoła Podstawowa nr 40 im. Leona Kruczkowskiego
 • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Poizdowie
 • Szkoła Podstawowa w Kłodnicy Dolnej
 • II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie
 • Zespół Szkól Gminnych w Starej Błotnicy
 • Szkoła Podstawowa w Wandowie
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Charlężu
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bohaterów Westerplatte
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dorohusku
 • Zespół Placówek Oświatowych w Klementowicach Szkoła Podstawowa im.ks.kan.St. Rzepeckiego
 • Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Polichnie
 • Szkoła Podstawowa nr 24 im. Norberta Kroczka w Zabrzu
 • Gimnazjum Publiczne nr 1 w Złotowie
 • Zespół Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej
 • Zespół Szkół im Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Polichnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 84
 • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Olszanach
 • Zespół Szkoł w Zbrudzewie
 • Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Orchówku
 • Młodzieżowy Dom Kultury im. Wł. Broniewskiego w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa w Kłodnicy Dolnej
 • Gimnazjum nr 25
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli
 • Szkoła Podstawowa w Dratowie
 • Gimnazjum nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Lęborku
 • Szkoła Podstawowa w Garbatówce
 • Piątkowska Szkoła Społeczna w Poznaniu
 • Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
 • Zespół Szkół Specjalnych w Łomży
 • szko
 • Szkoła Podstawowa nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach
 • Zespół Szkół w Pieszczu
 • Gimnazjum Integracyjne przy Zespole Szkół Integracyjnych im.Powstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu
 • Szkoła Podstawowa nr 28 w Poznaniu
 • Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach